• රාත්‍රී ආහාරය දෙන්නේ සවස දෙකයි තිහට
  • කාන්තා බන්ධනාගාරයට ආහාර සකසන්නේ පිරිමි සිරකරුවන්   
  • බරපතළ වැඩ සහිත සිරකරුවකුගේ රාත්‍රී ආහාරය ලුණුයි - බතුයි පමණයි
  • එළවළු කපන්නේ තුඩක් නැති පිහිවලින්

හිරේ ඉන්න හැම කෙනාම අපරාධකාරයෝ නොවේ. නියම අපරාධකාරයෝ ඉන්නේ හිරේමත් නොවේ. කොහොම වුණත් අපරාධකාරයෙක් කියන්නේ මුළු මහත් සමාජයක වැරදී ගොන්නක එකතුවක්. කරපින්නාගෙන ආව කරුම ගෙවලම ඉවර කරන්න වෙන ජීවිතේ කවුරු වුවත් කළේ වරදක් නම් දඬුවම යනු විඳින්නම වෙන අත්දැකීමකි. එහෙත් චූදිතයා වී සිටින්නේ වින්දිතයෙක් නම් එය ඛේදවාචකයකි.